Att resa med barnen till Kap verde

Att resa med barnen till Kap verde blir en upplevelse för livet. Eftersom Kap verde inte är så turistexploaterat än finns goda möjligheter att uppleva tex en närhet till lokalbefolkning och en nära kulturupplevelse som kan vara svår att komma intill på andra “vanligare” resmål.

Läs mer om att ta med barnen till Kap Verde