Media

Media

 

Media har tillåtelse att använda sig av texter & bilder från KapVerde-guiden.se under förutsättning att källhänvisning anges tydligt.

Medier på internet så som tidningar, nyhetssidor etc skall källhänvisa med länk till KapVerde-guiden.se vid användande av materialet.

Om detta följs är materialet på KapVerde-guiden.se fritt att använda för medier i syfte att informera.